Cuvinte care rimează cu v��ltorire

Rime de gradul 1
sărbătorireîndatorireînfloriresporirerăcorire
recăsătorirebatjocorirepăstorirezburătorirezorire
vâltorirevânătoriretrântorireștramporiresalahorire
scocioriresforireslugătoriresorirestatorire
strâmtorirestrântorirerăzorirereînflorirepoftorire
pontorireporireporșorireposomorirepraftorire
preasporirepresporireprigorireprindorireprocatorire
putorireolorirenegustorireneguțătorirecositorire
însorireînvâltorire
Rime de gradul 2
acoperireurmăriredescoperiremărirereferire
cucerirenemurirelicărireîntărirenelămurire
lămuriretresăriretipărireîntinerirecântărire
nedumerireîntrezărirereîntinerirepângăriregăurire
împăturirerecucerirepreamăriremăcelărirepierire
oferiregospodărireînmugurireredescoperiredespădurire
feriresărireaburireretipărireopărire
făuriretâlhărirerărirereacoperirereîmpădurire
aurireîntipărireîmpăduriremurdărirezărire
smerirerecântărirenăzărireconferiredespăturire
fugăriremurirenesuferireprizărirejărire
jătărirejigărirejitărirezăcărirezădărire
zăhărirezburăturirezeberirezerirezgândărire
văcărirevăicărirevăsărirețăndărirețărmurire
țâpurirețuicăriretâmplăriretelegăriretimărire
timburiretitiriretrăscăriretrohnăriretunărire
șăngărireșcolărireșfindlărireșintărireșmecherire
șmuțigărireșoimărireșoricărireștempărireștergărire
șterireștirireștrengărireșucărireșupurire
șurubăriresalutăriresămsărirescaturirescărire
scândurirescorburirescoterirescreburirescriburire
scruntăriresecăriresfârnăriresgândăriresictirire
slugăriresmulturiresoltăriresondărirespătărire
spumărirestingherirestrungărirerăblărirerămurire
răsărirerăterirerăzmerirerâurirerotărire
rupturirepăcurărirepăcurirepădurirepăjurire
păpurirepăscărirepăstărirepăturirepândărire
pântecărirepârgărirepescărirepeticărirepicăturire
pilărirepisicărirepițmacărireplefturireplugărire
plutărirepodvodărireponturireporcărirepornărire
porturirepoștărirepoterirepoticărirepotlogărire
povogărirepreferireprisăcărire