Cuvinte care rimează cu unsprezece

Rime de gradul 1
cefaceoriceduceîntoarce
paceaducetrecezicezece
deoarecepetrececonducereceîncoace
dulcealicevoceproducepreface
lanceacereducecomplicecruce
cicatricepricesatisfacerefaceinterzice
introduceîntrecedoisprezececontraziceferoce
cincisprezececalceprezicetraducedesface
cecedisplacereaducetreisprezeceindice
bicestoarceinduceeficacecoace
reproducerăscrucenoviceperspicaceseduce
reîntoarcepaisprezecepropiceoptsprezececarapace
atrocematriceabcprecoceelice
deducetoracetenacefericeoarece
nouăsprezecepuriceapendicetoarcevorace
dreptacevariceșaisprezeceportavoceșaptesprezece
arhiducearcepăduriceineficacecomplace
dezicereintroducepitulicerapaceberbece
șoarecesilicepurececodicelocvace
atuncecontrafacefeniceaicelarice
calicecornicevetricemetatoraceveloce
cerbicefalcepogacepontificevece
doisprecerăszicetectricescoacerectrice
mezotoraceaoaceauaceacoaceadventice
bârcoacebudihacecefalotoracedeszicefactice
fieștecefitecegâgâlicehalicehelice
întracoacemordacenicotiniceorficeorișice
ponteficeprotoracerăgacerăscoacerăstoarce
recoaceretraducesagacesalcescândurice
securiceșasesprezece