Cuvinte care rimează cu românesc

Rime de gradul 1
neromânesc
Rime de gradul 2
rumânesc
Rime de gradul 3
stăpânescbătrânescpăgânesc
Rime de gradul 4
nebunescomenescprietenescciobănescitalienesc
domnescsupraomenesccâinescneomenescbănesc
armenesclatinesccâmpenescgolănescneprietenesc
mitocănescamericănescromanescpolițienescjidănesc
țigănescmoștenescorășenesccetățenescmoldovenesc
pământenescbănățenescbildungsromanesccabotinesccalvinesc
cătănescardelenescclovnesccreștinesccurtenesc
donjuanescdușmănescelinesceuropeneschătmănesc
huțănesciortomănesclipovenescmirenescmocănesc
moșnenescmuntenescnastratinescoltenescortomănesc
oșenescoștenescoștinescpehlivănescpersienesc
preorășenescprietinescprusienescrusienescsatanesc
seimenescslavonescstrăbunescsultănescșamanesc
șarlatanescșoimănesctirănesctitanescțărănesc
țopârlănescțurcănesc
Rime de gradul 5
mulțumescprostesccăsătorescchinezescsărbătoresc
rusescfiresccălăresccerescenglezesc
judecătorescevreiescbărbătescgrecescgrotesc
copilărescnefirescbărbierescorbescpământesc
pitorescturcesctinerescmăcelărescdiavolesc
cavalerescpărintescbisericescregescmuncitoresc
femeiescpescăresclumescungurescmarinăresc
actoricesccălugărescdrăcesctrupescburlesc
porcescsârbescvrăjitorescinginerescarabesc
militărescvânătorescîngerescarăbescbulgăresc
spitalicescgrădinărescpiraterescsufletescpisicesc
împărătescsătesctâlhărescvitejescnepământesc
scriitoricescgospodărescpăsărescslugărescbăbesc
cehescfranțuzescpăstorescdoctoricescpionieresc
zeiescduhovnicescmișelesclivresccamaraderesc
feciorescpicarescbanditescbăiețescdoftoricesc
donchihotescgigantesciepurescmăgărescmuieresc
mutescstudențescdantesccărturărescdăscălesc
gazetărescnegustorescprorocescpruncescspaniolesc
tătărescvulpescavocățescbirjărescboieresc
calicesccascadoricesccăsnicesccăzăcescapostolesc
crăiescfiescgangsterescjidovesclupesc
mojicescmănăstirescnemțescnerozescpopesc
proorocescsăsescsecuiescstrămoșescșmecheresc
vulturescșcolărescbaladesc