Cuvinte care rimează cu peru

Rime de gradul 1
jabiru
Rime de gradul 2
pentrulucrunostrupatruvostru
negrumândrumembrucentrumonstru
dezastruministrumaestrupsihiatruextraterestru
celebrutigrusacrumetrudinăuntru
echilibrucadruasprucalibrualexandru
centimetruperimetrucupruregistruarbitru
masacrusemestrukilometruîntruguru
sinistrufiltrutrimestrudiametrulitru
cronometrutandruacrumediocruscafandru
sumbrutimbrupediatruspectruterestru
sobrucidrumaistrumilimetrucipru
dezechilibrusechestrucandelabrumacabrucilindru
termometrucifrusocruintegrucedru
amfiteatrupupitrusceptrucoriandruilustru
alabastrucimbruipohondrumuntenegruspectrometru
ambidextrucodrulustrufunebrualtimetru
barometrusimulacrumulatruocrucăpăstru
salpetrucadastruecvestrusihastrulugubru
parametrucopilandruepicentrupedestrumăcăleandru
mililitruvitezometruînuntrufetrupentametru
tartruastrutetraedrucinabrupedometru
insalubrumanometruecruparcometrudintru
dodecaedruvoltmetrupilastrumustruptru
silvestruzimbrumagnetometruaccelerometrumagistru
leandrudecilitruhâtrunisetrutelemetru
anhidrudozimetrutahometrupalisandrualcoolmetru
buiestrucuscrugalvanometruradiometrusfigmomanometru
seismometruoctaedruanemometruicosaedruidolatru
lacustrulutruspirometrumicrometrucalandru
cumătrudinamometruepigastruestruhigrometru
interferometruscondruvotrusepulcrupirometru
ampermetrucriticastruderivometruecometruglucometru
gravimetruluxmetruodometrutetrametruplectru
polarimetrupolicandrupulsometruoptometrubaricentru
băiețandrubiofiltrucalorimetrucapelmaistrucastru
debitmetrudecametruegolatruergometrufazmetru
fotometrugazometrugrafometruhectolitruhipocondru
holendrulotrunacrusalmastrutrimetru
urometruvagmistrubalustruhipocentruglabru
agrukilolitrukilogrammetrukiloampermetru