Cuvinte care rimează cu perimetric

Rime de gradul 1
calorimetriccolorimetricpolarimetric
Rime de gradul 2
simetricasimetricgravimetricmilimetricplanimetric
tahimetricstadimetricaltimetricbisimetricdecimetric
densimetriclimnimetricsubmilimetric
Rime de gradul 3
metricgeometrictelemetricbarometricastrometric
kilometricantropometricizometricvolumetriccronometric
interferometrictrigonometricspectrometricparametricradiometric
topometricactinometricaxonometricbiotelemetricbolometric
cefalometricanemometricareometricdendrometricecometric
econometricfocometricfonometricfotogrammetricfotometric
granulometrichectometrichidrometrichigrometrichipsometric
manometricmicrometricnivelmetricnivometricodometric
oftalmometricoptometricosmometricozonometricpirometric
radiogoniometricradiotelemetricsensitometricsonometrictermometric
tonometric
Rime de gradul 4
obstetric
Rime de gradul 5
electricpsihiatricexcentricgastricegocentric
lăuntricnitricpediatricbioelectriccitric
concentricantropocentricepigastricidolatricmetacentric
atomoelectrichectolitrichipiatrichipogastrichomocentric
mezogastricomocentricortocentricpalestricradioelectric
Rime de gradul 6
întunericcategoricistoricnumericburic
istericmetaforicsulfuricdricgeneric
ibricatmosfericclericcriceuforic
alegoricretoricempiricliriccilindric
sfericperifericcolericboricsatiric
bricezotericuriccaloricvampiric
alfanumericetericvaloricoratoriccadaveric
telefericorganizatoricbarbituricclimatericdoric
fantasmagoricfericsaricfolcloricteluric
venericsemiîntunericfosforiclimbriciberic
oniricalgebricemisferichimericicteric
ipohondriclubricsemisfericsericantidifteric
antiholericholerichomericmercuricextraatmosferic
stratosfericmezentericpanegiricparegoricveric
ionosfericpatericaprioricasertoricbutiric
cifriccariccupricentericfirfiric
luciferictetraedricdisforicacaloricbutaforic
bariccromosfericplanisfericpaiericagitatoric
amfiguricautodricbalneoclimatericbromhidricbuberic
anaforicanistoricantimalaricantimăluricantiveneric
arhondaricdiftericdizentericdodecaedricelectrocaloric
etnofolcloricfotosferic