Cuvinte care rimează cu dezbăra

Rime de gradul 1
supăranumăracărarăscumpăraîmpovăra
presăraastâmpăraînflăcăraadevăradespovăra
săracățărascăpăravăradesăra
prenumărastâmpăraîmprimăvăradepăraacățăra
dăpăradesprimăvăraîntăraîncălărapipăra
răscăcărarăscrăcăra
Rime de gradul 2
durapreferazburabucurarespira
furareparaoperaeliberaîngrijora
consideraturaaventurarecuperaspera
structuraliberafacturabaraalătura
figuraparatorturaignoracompara
sugeragaramiraconcurajura
literatoleracapturatransferadeclara
onoraseparatremuraînsuravalora
strecuradatoracooperadebaraspânzura
sângerainspiraînduraimploramatura
generaexploraadmiralecturamătura
expiraprosperamacaraaccelerarefera
preparacolaborafisuratranspirabora
fluturaînlăturasăturaamarascutura
curamajorasavuraînjuraprocura
tulburadevoraspulberadecoraînconjura
contracarainterferatexturaglazuradispera
cianuraviperaaspiradigeracenzura
danturaevaporasuturainduraaltera
ceterapicurasaturacutreieraregenera
memoraconfiguraelaborazbieraconspira
foradezonorausturaborduracomemora
cutremuraameliorademarareconsideravira
ușuracloruracoloramurmuraadera
desconsideradegeneraincinerareperarevigora
enumeraobscuraperforaperseveradeconspira
fulgerareconfiguradeliberainseracontura
saramuraagoraingeracoroboraîncorpora
înserarestructurasulfuraevisceradenatura
micșorabacaraîncarceraaglomeragudura
desfiguragiradiasporalegiferadecolora
arboramanufacturaaiuraîndureraîndatora
moderageraincorporavânturarememora
conjuradesfășuraîmpresuraprefigurasupura
obturavociferaîmbujora