Cuvinte care rimează cu cupru

Rime de gradul 1
aspruciprușopru
Rime de gradul 2
pentrulucrunostrupatruvostru
negrumândrumembrucentrumonstru
dezastruministrumaestrupsihiatruextraterestru
celebrutigrusacrumetrudinăuntru
echilibrucadrucalibrualexandrucentimetru
perimetruregistruarbitrumasacrusemestru
kilometruperuîntrugurusinistru
filtrutrimestrudiametrulitrucronometru
tandruacrumediocruscafandrusumbru
timbrupediatruspectruterestrusobru
cidrumaistrumilimetrudezechilibrusechestru
candelabrumacabrucilindrutermometrucifru
socruintegrucedruamfiteatrupupitru
sceptrucoriandruilustrualabastrucimbru
ipohondrumuntenegruspectrometruambidextrucodru
lustrufunebrualtimetrubarometrusimulacru
mulatruocrucăpăstrusalpetrucadastru
ecvestrusihastrulugubruparametrucopilandru
epicentrupedestrumăcăleandrumililitruvitezometru
înuntrufetrupentametrutartruastru
tetraedrucinabrupedometruinsalubrumanometru
ecruparcometrudintrudodecaedruvoltmetru
pilastrumustruptrusilvestruzimbru
magnetometruaccelerometrumagistruleandrudecilitru
hâtrunisetrutelemetruanhidrudozimetru
tahometrupalisandrualcoolmetrubuiestrucuscru
galvanometruradiometrusfigmomanometruseismometruoctaedru
anemometruicosaedruidolatrulacustrulutru
spirometrumicrometrucalandrucumătrudinamometru
epigastruestruhigrometruinterferometruscondru
votrusepulcrupirometruampermetrucriticastru
derivometruecometruglucometrugravimetruluxmetru
odometrutetrametruplectrupolarimetrupolicandru
pulsometruoptometrubaricentrubăiețandrubiofiltru
calorimetrucapelmaistrucastrudebitmetrudecametru
egolatruergometrufazmetrufotometrugazometru
grafometruhectolitruhipocondruholendrujabiru
lotrunacrusalmastrutrimetruurometru
vagmistrubalustruhipocentruglabruagru
kilolitrukilogrammetru