Cuvinte care rimează cu cere

Rime de gradul 1
plăceretăcerebinefacereneplăcereducere
dezicerecomplăcerezăcererăducere
Rime de gradul 2
petrecereafacereconduceretraducereplacere
trecerereducereîntrecerereproducereintroducere
refaceredesfacereaducerededucereprezicere
producerestoarcerereîntoarcereinterzicerecoacere
inducerecontrafacerefacereviscereseducere
satisfacereprefacerecontraziceresecerereaducere
zicerereintroduceretransducererecoacereretraducere
retrecereautoconducerescarifacerescoacererăscoacere
răstoarcererăszicerereconducereredesfacerepreafacere
preducereprofaceredeszicerefotoreproducere
Rime de gradul 3
încredererevederevedereputerebere
păreredurerealegeresupravegheremiere
apropierepierderesinuciderecerereîntârziere
avereplângeremerepropunerecădere
deschiderescurgeresurprinderedistrugereaudiere
tragereretragereîncăperespargereomucidere
atingerestrângereînchideredezbatererăspundere
pulberepresupunereîntrerupereexpunerescădere
ucidereardererupereînfrângereconvingere
împerechereprinderenaștereadmiteredistragere
creștereapreciereginererespingereînțelegere
tăieredescompunereprelegereautodistrugeresupunere
asociereaprindereadiereîntinderemuiere
încheiereabatereîntrevederescrieretransmitere
neîncrederestingerederâdereconstrângereextragere
trimitereextinderedepunerepunerepricepere
pătrundereasfixiereexpedierenesupunerealiniere
întreprinderereculegerereconciliereîncepereîmpingere
belvedererecunoaștereneînțelegereumplerecombatere
transcriereprevederetemererealegeredecădere
opunereșederesuprapunereexcluderereînviere
întreținerecompuneresusținereimpunerecorupere
rescrieredescinderedestinderecurgerescoatere
dactilografieredesprindereculegererecădereredeschidere
reținereafiliereungereapropriereexfoliere
scânteierecunoaștereexpropriereparcurgerebruiere
străpungereprescrierereumplereradierepliere
deprindereprecădereabreviererepuneretranspunere
amnistiereatragere