Cuvinte care rimează cu cerșitor

Rime de gradul 1
covârșitor
Rime de gradul 2
ispășitorlingușitorcopleșitorînăbușitordeslușitor
însănătoșitormoleșitornăbușitornădușitorprășitor
propășitorteșitorzăpușitor
Rime de gradul 3
viitoruimitorîngrozitordormitorscriitor
referitorvrăjitorfolositorstrălucitormuncitor
iubitornemuritorservitoreditorumilitor
monitormuritorînlocuitorobositoruluitor
stânjenitorpăzitorvorbitorîngrijitornefolositor
croitorinvestitorslujitorcompozitordezamăgitor
jignitorcostisitordistribuitorrăpitorsclipitor
otrăvitorcititorcuceritorrătăcitorprăjitor
locuitorrisipitormirositorprivitorplutitor
povestitorprimitorurmăritorjefuitorgânditor
suplinitormăgulitorsăritorchinuitorîngăduitor
mânuitorghicitorînjositorzdrobitorinhibitor
competitorrăcitormântuitorizbitorsfătuitor
răcoritordoritorexpeditornumitorzâmbitor
orbitorbatjocoritorprofitorpărtinitorodihnitor
asurzitorbănuitorîndulcitormoștenitorînfloritor
molipsitorcositorhrănitorispititorînnebunitor
tămăduitorcurtenitoristovitorîncălzitorcreditor
domnitornimicitorîntăritornăucitorinchizitor
stivuitorplătitorcompătimitorsupraviețuitorîmblânzitor
călăuzitorcheltuitorsâcâitorstăruitorcicălitor
prelungitorsilitorbârfitorciripitorroditor
prevestitorrăuvoitorzăngănitorocrotitorrotitor
vestitorsupozitoriscoditorliniștitoramăgitor
mijlocitorasupritormistuitoropritorfăuritor
ademenitorhohotitorînsoțitorîmpăciuitortăinuitor
descoperitorpregătitorzguduitorauditorlucitor
grăitorîndatoritorporuncitorneprimitorstăpânitor
cioplitordogoritorbiruitorlegiuitorizbăvitor
ochitorpăcălitorvopsitorgăsitorsforăitor
lămuritorlipitordoveditornepărtinitortruditor
jupuitorpețitorfăptuitoruneltitorhulitor
nepieritorpedepsitorscotocitorsuitorclocotitor
înveselitorlustruitorneroditortălmăcitorstrivitor
zbârnâitorzornăitordăruitorrăscolitoramețitor
cârmuitorcotropitordebitorpânditorprevenitor
măsluitortopitorvoitorzeflemitorgâdilitor
încetinitor