Cuvinte care rimează cu câine

Rime de gradul 1
mâinepâine
Rime de gradul 2
haine
Rime de gradul 3
binecinespunepunerămâne
oricineordinemisiunecarnesine
obțineimagineminunefinechestiune
presupunepromisiuneatitudinedepunemagazine
ținemarginereuniuneoriginecompasiune
opunedimensiunejuneregiunebanane
agresiunesupunecertitudinealtitudineexpune
cărbunefuziuneimpuneapunepropune
pepenerușinecarminedețineprune
bonefilipinerebeliunedispuneacțiune
leziunenenemențineascensiuneexpansiune
aparținecompunesuccesiuneamărăciunelatitudine
descompunecorectitudinesusținelenecane
longitudinepesemnerunemultitudinebene
cremeneincertitudinemagnitudinepanerepune
conținedepresiunediviziunesuprapunerăpune
națiunepreviziuneaversiuneaptitudineurne
posesiunelesneclarviziunefisiuneafecțiune
reținepromptitudineciorchineremisiunezorzoane
profesiuneinterpunediscernesolitudineindispune
ficțiunetranspuneasemeneradiodifuziunebeatitudine
aleneabraziunetăciuneamplitudinesimilitudine
extorsiunetangerineincorectitudinecernefuncțiune
mențiuneabținegermenerațiunedisensiune
câneambarcațiuneplatitudineadeziunedigresiune
imixtiuneingratitudineservitudinepredispuneîntreține
plenitudinenoțiuneporțiunesternezibeline
excluziuneoarecinefitecineatențiunepășune
lazanerecompunejoncțiunemărăcinecicerone
genuneturpitudinevicisitudineinstrucțiunesolicitudine
retorsiuneașterneaccesiuneaserțiunecontrapune
extensiunesupraexpunepurinebalsamineadmisiune
autogestiunecompletitudinedecernedeșteptăciuneexcursiune
inaptitudineorișicinerectitudinejuxtapuneizocrone
ghinevexațiunesecăciunereconversiuneprolegomene
maledicțiunemanipulațiunemondoviziuneprepunecameline
ablațiuneabluțiuneabolițiuneabreviațiuneabsciziune
absoluțiuneabsorbțiuneabstențiuneabstracțiuneaccelerațiune
accepțiuneadempțiuneadjoncțiuneadmonițiuneadopțiune
aflicțiuneagnațiune