Cuvinte care rimează cu bismut

Rime de gradul 1
mutîmprumuttemutmamutvermut
gemutazimutsurdomutbergamuthamut
pergamut
Rime de gradul 2
făcutavutvăzuttrecutînceput
pierdutsalutcunoscutcerutplăcut
dispărutminutabsolutbăutcăzut
crescutapărutnăscutbătutpărut
sărutrecunoscutpriceputscăzutnecunoscut
durutumplutnecrezuttăcutștiut
neplăcutprefăcutscutcusutsatisfăcut
astronautprevăzutdesfăcutrefăcutbrut
abătutrevăzutlutîncrezuttribut
institutînnăscutținutrecrutstatut
rutrutstrăbătutrenăscutbeirut
flautdecăzutnevăzutdebutstrănut
acutneprevăzutnepriceputsubstitutzăcut
nututdeținutsusținutcontrafăcut
rebutreținutdisplăcutpăscutțesut
barbutobținutconținutscorbutstătut
belzebutnesatisfăcutnăutnefăcutșut
slutdescusutatributgrepfrutneîntrecut
ciufutcernutinputargonautcatgut
cornutliliputîntrevăzutlimbutarhicunoscut
neînceputaeronautîntreținutcnutciut
luthșezutașternutconcrescuthirsut
năsutnestrăbătutpreconceputcomputocciput
preciputmarabutmarșrutlunautanacolut
arnăutcircumvolutconvolutdescăzutdisolut
ghermesutgurutinvolutîntrețesutînvăscut
năhutnerăzbătutpostacutradioterapeutrebătut
răscunoscutrevolutrezolutsinciput