Cuvinte care rimează cu acasă

Rime de gradul 1
casăcarcasăincasă
Rime de gradul 2
pasăfrumoasămasăclasămireasă
rasăplasătrasăterasăticăloasă
luminoasăbucătăreasăîmpărăteasănebuloasăcoasă
baroneasăsomnoroasăputuroasămelasăsecretoasă
mofturoasăcrevasămucoasăcanceroasăgrimasă
leproasăbisericoasăangoasăbărboasăvântoasă
comatoasăalbinoasăbiomasăulceroasăambițioasă
rădăcinoasăjupâneasăgheboasămolasăbrutăreasă
sargasăsubclasăchelboasăculasăfiroscoasă
potasăcenușăreasărozasăambrasăavrămeasă
băbăreasăbășicoasăblănăreasăboiereasăboreasă
bostănoasăbrânzăreasăbumbăcăreasăchiparoasăarămeasă
arhondăreasăcuperoasădropicoasăeczematoasăeritematoasă
fânoasăfugasăgomoasăgutoasăhidropicoasă
impetiginoasăjimblăreasăjudecătoreasămerinoasănopticoasă
pinasăpelagroasăpetimbroasăploșnițoasăponivoasă
sămânțoasăscarlatinoasăscrofuloasășătrăreasășoriceasă
tiparoasățâțoasă
Rime de gradul 3
însăcursăpiesăpresăsursă
lipsăadresărecompensăpedeapsăscrisă
bursășansăfarsăinterzisărusă
strânsătrusălesăcontesăsupusă
ducesăspusătransănegresăpensă
eclipsăapocalipsăofensăcrosăprințesă
resursăcoapsăfisădelicatesămorsă
controversăhindusănepusănursăentorsă
compresăzisăansăhusămesă
dispensăpremisătraversăfosănarcisă
intrusăfesăcapsătresăelipsă
tisăsinapsăaversăprincipesăcanisă
metisăamorsămetresărecipisăeschimosă
ursăarhiducesăcosătigresăvicontesă
misălisătipesăclisăculisă
târsăeclisăneșansăprofetesăfâsă
rejansăsilepsămantisămursăcariopsă
abatesăabscisăbălbisăbârsăbielorusă
bosăbretesăbutisăcarpocapsăchermesă
antipiesăatenansăepanalepsăgargusăglosă
hansăhersăincusăinterpusăisoglosă
izoglosămelisămetalepsăprolepsăradiosursă