Cuvinte care rimează cu împătrit

Rime de gradul 1
subnutritnutritalbăstritnitritîmpistrit
încăpăstritlotritnitronatritsihăstritsupranutrit
vitrit
Rime de gradul 2
opritdiferitdescoperitcăsătoriturmărit
săritspiritmeritacoperitmărit
nimeritcălătoritfavoritrăsăritcucerit
lămuritipocritsărbătoritcălăritchibrit
nesuferitferitbărbieritmăcelăritîntărit
înfloritgrădinăritrecăsătorittipăritnedorit
aiuritnecăsătoritnedumeritcântăritînsorit
mineritauritînstăritaburitpângărit
acrittoritîmpăturitînnegritumbrit
smeritolăritîntineritnestingheritrăcorit
recuceritasupritopăritstingheritgângurit
emeritînmărmuritzoritnelămuritîntrezărit
datoritînăspritrăritgabaritbătătorit
jigăritpreamărithipocloritpruritînmugurit
împăduritpăstoritlicăritsanscritcolorit
hematocritpopritretipăritslugăritsecurit
gospodăritazuritceritfulguritînăcrit
nemeritcloritdespăduritdulgheritmorărit
plugăritprizăritsalahoritalbinăritsiderit
alexandritduritfeluritflenduritlemnărit
mărgăritpăturitpescăritreîntineritsorit
văluritcerargiritcooperitcurvăsăritnedumirit
strâmtoritprisăcăritstupăritnacritnefrit
melanteritlabradoritaleuritbăjenăritbănărit
bejănăritbramburitcasiteritcenușăritcerărit
cerșetoritcerșitoritanhidritarhimandritcinerit
clingheritcornăritcositoritcoșăritcotărit
cupritdijmăritdințăritdogoritdrit
faneritforsteritfosforitfosteritfrânghierit
fumăritgarnierithipuritîndatoritierbărit
învăluritînviforitjugăritkrenneritlaterit
lazuritlăcăritminoritmăjăritmărmurit
mucăritmuguritnefățăritneîmpăduritnețărmurit
ogoritoțăritoțeritpicritpirargirit
pivniceritpăcurăritpădurăritperperitplutărit
podăritpogonăritponoritporfiritpotlogărit
preferitpreteritradiolaritrăblăritroburit
rotăritsăpunăritsfaleritsibarit