Cuvinte care rimează cu temperatură

Rime de gradul 1
literaturăparaliteraturăantiliteraturăpseudoliteraturăsubliteratură
Rime de gradul 2
procuraturăaparaturăcoloratură
Rime de gradul 3
registraturămagistraturăcontraturăcuadraturăcvadratură
încadratură
Rime de gradul 4
creaturănaturăavocaturăminiaturăstatură
dictaturăcaricaturăcandidaturăstagiaturătevatură
ligaturăclaviaturătitulaturămusculaturălegislatură
velaturămaculaturătubulaturăosaturăfilatură
nomenclaturăstucaturăvilegiaturăarmaturăsignatură
comandaturămodenaturăadvocaturăcapelaturăapogiatură
arcaturăcubaturăcurbaturădesenaturăfrancatură
liniaturămușchiulaturănervaturănunciaturănunțiatură
paginaturăpalmaturăprelaturătablaturătabulatură
viligiatură
Rime de gradul 5
legăturăbăuturăloviturăaventurăfriptură
turăprăjiturăpicăturăîncurcăturătortură
culturăzgârieturăîncărcăturăstructurăadunătură
fracturăcenturătăieturăsemnăturăscurtătură
lecturăîntorsăturăfundăturăcotiturăfactură
rupturăcapturăîncheieturăsăriturăsculptură
trăsăturăcrăpăturătârâturăposturăagricultură
arhitecturăcorciturăsuturăumpluturăgarnitură
căzăturăumflăturăvechiturăsperieturăfăcătură
spărturăfăpturăîmbucăturăscripturăuntură
editurăinfrastructurăcusăturădeschizăturăaruncătură
bufniturăarăturălepădăturăacupuncturămurătură
lucrăturădărăpănăturăobrăznicăturătexturăamestecătură
cuverturăcrestăturăadânciturăbătăturăsecătură
înfundăturăsorbiturăbubuiturădanturăfirimitură
înjurăturăprospăturăfrânturăfierturăspălătură
mixturăsmuciturăpartiturăpocniturăconjunctură
corecturăciupiturăfurnicăturămușcăturăprefectură
înghițiturăacriturăprogeniturăizbiturăîmpunsătură
stârpiturăscobiturăchesturăjuliturătocătură
alergăturăridicăturămâzgăliturădespicăturăîmpușcătură
armăturătincturăalbiturăhorticulturăzdruncinătură
încrengăturăîmpletiturădegerăturăfirmiturăpilitură
plesniturăsăpăturăzguduiturăsubculturăînțepătură
îndoiturăapiculturăpieptănăturăcontraloviturăcumpărătură
trosniturăcuminecăturăfărâmiturăuverturămontură
gâdilăturăstrâmbăturăciocăniturăîntăriturăimpostură
manufacturăviiturăîngrăditurălipiturămonocultură