Cuvinte care rimează cu repauzare

Rime de gradul 1
cauzare
Rime de gradul 2
acuzaredifuzarerecuzarerefuzareperfuzare
uzarescuzareradiodifuzareteledifuzareecluzare
taluzaretransfuzareautoacuzareinfuzare
Rime de gradul 3
vânzaresincronizareaterizareavertizarerealizare
canalizareutilizarelocalizaremonitorizarecazare
semnalizaregazareorganizaredeghizaresocializare
actualizarespecializareautorizarepenalizarecrezare
vizualizarezarefertilizarefinalizarespitalizare
mobilizarematurizarepulverizaresponsorizarefocalizare
divizaresalarizarestabilizaresterilizarederatizare
aselenizarefurnizaresesizareamortizarebronzare
colonizarecomercializareecranizarereorganizaredepresurizare
modernizareparalizareexpulzareimobilizareneutralizare
caracterizarefraternizarepolenizarealfabetizareșcolarizare
salubrizareprecizareimunizareautomatizareanalizare
generalizaresonorizarehibridizaresecurizaresupervizare
repartizarepresurizareoptimizareclimatizaretezaurizare
desalinizarevocalizaretitularizarepolarizaredestabilizare
privatizarevulcanizarenaturalizarelegalizaresensibilizare
vaporizarecicatrizareimprovizarecapitalizareașezare
cristalizarenormalizaredezorganizareavizaredramatizare
sindicalizareamerizarecauterizarematerializarerevitalizare
miniaturizaremușamalizaretemporizareterorizareridiculizare
victimizaretelevizareaclimatizarefavorizareidolatrizare
jurizaresecretizarepolimerizareconsangvinizaredemobilizare
dozarehipnotizaredevalorizareegalizarevizare
regizarecentralizaredepersonalizaresertizaredezumanizare
exteriorizarefosilizaremotorizaresistematizareaplatizare
frazareindustrializareurbanizareregularizarepersonalizare
popularizaremarginalizaredesensibilizarelezaremecanizare
polizarecarbonizaredemocratizarememorizaretranchilizare
transvazaresintetizareportretizarepozareomogenizare
divinizarearmonizarecivilizareculturalizaredemoralizare
liberalizareminimizarevascularizareraționalizareamericanizare
defazaredesacralizarefamiliarizarefeminizarefumizare
galvanizaremetabolizaremetamorfozarestilizarerecolonizare
retehnologizareretezarecanonizaredemagnetizaredemasculinizare
evazaremagnetizareuniformizarepostsincronizareverbalizare
schematizaresimpatizaresolidarizarestandardizarereactualizare
reanalizarepasivizarepasteurizareprotezareostracizare