Cuvinte care rimează cu pericardită

Rime de gradul 1
endocardită
Rime de gradul 2
cardită
Rime de gradul 3
cordită
Rime de gradul 4
tiroidităcomandităliditătroglodităadenoidită
ședităarahnoidităluddităparotidită
Rime de gradul 5
vizitănenorocitălimităvităfavorită
afurisităorbitămităelităurmărită
dinamităclipităvenităispităconduită
falităipocrităirităhepatităartrită
recuzităapendicităclătitămeningităaiurită
sărităsitămulțumităplităsilită
ferităcopităcelulităencefalităkriptonită
laringităconjunctivităpepitătermitărăchită
prevenitădermatităgastrităperitonităîmputernicită
sinuzităazvârlităantisemităamigdalităgastroenterită
reușităcolităgingivităînvârtităiperită
belităparazităfandosităotităasuprită
ramolităbauxităascităpitărinită
magnetitătendinităursităcistităpirită
rezităcarmelităhitităneisprăvităparvenită
poliartritădolomităvaginitănefrităfaringită
moscovităbârfităizraelitănevrităcheratită
flebităenterocolităsorbitătromboflebităuretrită
stomatitămastităbronșităchităarterită
compozitătenosinovităsunnităstalagmităretinită
bentonităencefalomielităenterităsalpingităspondilită
colecistităprostatităacolitădendritămatolită
meningoencefalităorhităparodontităprerafaelităsaprofită
ozocherităstalactitămarmitămetrităbachelită
condritădacităcementităcervicităadăugită
anexităcoronarităebonităfoliculităjuruită
labirintitălevizitămanitămărgărităosteită
partităperlitărinofaringităsodomităsufită
trombocitădacriocistitătectitătonsilitătraheită
sofităsplenităspongităsinovităpalafită
proctităpolinevrităpulpităovaritămagnezită
melinitămicanitămigmatitălimfocităadamită
adamsităadenităagonisităalveolităamiezită
angiocolităarvanităaustenităazotităbarită
blefarităbriofităcalcopirităcapilarităcefalită
ceruzităcheilităcheratoconjunctivităchiuităangeită
antofităaortităapelpisităastralităcisticită
clematităcoledocităcolpită