Cuvinte care rimează cu frică

Rime de gradul 1
bisericăfabricăistericăprăjituricăretorică
americăgustăricăpăturicărubricăplimbărică
obstetricăbăuturicăliricăcălduricăturturică
mâncăricămetricătrăsuricăfripturicăscrisorică
ginericăcutăricălumânăricădiftericăsecărică
colericăjucăricălegăturicădomnișoricăfirfirică
ictericămalaricăsaricăbănduricăbroșurică
chembricăcrăpăturicădizentericăferestricăfrigurică
gingiricăholericăînsemnăricălânăricălorică
mitricămăguricănăfuricăpicăturicăplămânărică
papricăpăpuricăplumânăricăritoricăsincerică
țăndăricățâricăudăturicăverișoricăvulturică
zărzărică
Rime de gradul 2
adicămicămuzicăduminicăpolitică
fiicăpisicăpanicăfizicălogică
practicăclinicămatematicăpicăcritică
romanticătehnicăsălbaticăaplicăreplică
geneticătacticăgimnasticăcicăcatolică
britanicăcriminalisticăeticăbunicăsovietică
gagicăpredicăelectronicăenergeticămămică
mecanicădiplomaticăasiaticăcasnicăalcoolică
balisticăfurnicălogodnicăcronicăostatică
plasticăcaracteristicărepublicăesteticăceramică
panglicăpiersicăstatisticănemernicăinformatică
opticăamicădieteticămisticăerotică
ebraicădinamicăbotanicăstaticăpoetică
piticăepicăburticăroboticăvezică
simbolicăcosmeticălogisticăgraficătonică
gramaticăscepticăatleticădiabeticăcibernetică
acusticălocalnicăproblematicăsemanticăslujnică
aritmeticăterapeuticăaeronauticălingvisticămitică
tematicăfanaticăastrofizicăschizofrenicăarmonică
rândunicăjurnalisticănevroticătunicăonomastică
sistematicăanemicăpneumaticăritmicăaerodinamică
cineticămetafizicăbulimicăfilarmonicăucenică
angelicăplăticăpotrivnicăcausticăzvastică
mutulicătectonicăelectrostaticăepilepticăeretică
sciaticăbionicăpolemicăaramaicăsvastică
imagisticăfoneticămetodicăpoliclinicăclică
ofticăautomaticămelodicăamnezicăpsihosomatică
bucățicăcolicăpustnicăoblică