Cuvinte care rimează cu cerne

Rime de gradul 1
discernedecerne
Rime de gradul 2
sterneașternedeșternedișterne
Rime de gradul 3
carneurne
Rime de gradul 4
binecinespunemâinepune
rămâneoricineordinecâinemisiune
hainesineobțineimagineminune
finechestiunepresupunepâinepromisiune
atitudinedepunemagazineținemargine
reuniuneoriginecompasiuneopunedimensiune
juneregiunebananeagresiunesupune
certitudinealtitudineexpunecărbunefuziune
impuneapunepropunepepenerușine
carminedețineprunebonefilipine
rebeliunedispuneacțiuneleziunenene
mențineascensiuneexpansiuneaparținecompune
succesiuneamărăciunelatitudinedescompunecorectitudine
susținelenecanelongitudinepesemne
runemultitudinebenecremeneincertitudine
magnitudinepanerepuneconținedepresiune
diviziunesuprapunerăpunenațiunepreviziune
aversiuneaptitudineposesiunelesneclarviziune
fisiuneafecțiunereținepromptitudineciorchine
remisiunezorzoaneprofesiuneinterpunesolitudine
indispuneficțiunetranspuneasemeneradiodifuziune
beatitudinealeneabraziunetăciuneamplitudine
similitudineextorsiunetangerineincorectitudinefuncțiune
mențiuneabținegermenerațiunedisensiune
câneambarcațiuneplatitudineadeziunedigresiune
imixtiuneingratitudineservitudinepredispuneîntreține
plenitudinenoțiuneporțiunezibelineexcluziune
oarecinefitecineatențiunepășunelazane
recompunejoncțiunemărăcineciceronegenune
turpitudinevicisitudineinstrucțiunesolicitudineretorsiune
accesiuneaserțiunecontrapuneextensiunesupraexpune
purinebalsamineadmisiuneautogestiunecompletitudine
deșteptăciuneexcursiuneinaptitudineorișicinerectitudine
juxtapuneizocroneghinevexațiunesecăciune
reconversiuneprolegomenemaledicțiunemanipulațiunemondoviziune
prepunecamelineablațiuneabluțiuneabolițiune
abreviațiuneabsciziuneabsoluțiuneabsorbțiuneabstențiune
abstracțiuneaccelerațiuneaccepțiuneadempțiuneadjoncțiune
admonițiuneadopțiune