Cuvinte care rimează cu știință

Rime de gradul 1
conștiințăbioconștiințăpseudoștiință
Rime de gradul 2
ființă
Rime de gradul 3
voințăbunăvoințălocuințăbiruințăobișnuință
trebuințăîngăduințăanevoințăjuruințănăzuință
Rime de gradul 4
credințăcunoștințădorințăconferințăședință
ușurințăsuferințăreferințărecunoștințăprivință
consecințăreședințăumilințăpreferințăsentință
tendințăfolosințăcerințăputințăingerință
neputințădependințănecredințăteleconferințăprocrință
adeverințăajutorințăberbințădatorințăcatrință
circomferințăcircumferințăcompetințăcorespondințădiferință
elocințăîndatorințăincompetințăinteligințăiscusință
nerecunoștințănesocotințăomneputințăpințăperseverință
prisosințăprovenințăsilințăsocotințăvelință
Rime de gradul 5
siguranțădistanțăurgențăsperanțăinstanță
experiențădiferențăvacanțăambulanțăviolență
licențăesențăaudiențăasistențăevidență
performanțăinfluențăinteligențăimportanțăprezență
rezistențăconcurențăfrecvențăalianțăsubstanță
secvențăexcelențăconcordanțăindependențăchitanță
prudențătoleranțăclanțădependențăcorespondență
ignoranțăaroganțădecențăimprudențăcircumstanță
absențăsămânțăinterferențăvigilențăpenitență
competențăeminențăneglijențărelevanțăincompetență
intoleranțătransparențăabundențăaparențăindiferență
balanțăinsolențăpermanențăturbulențăaderență
clemențăconvalescențăindulgențărezonanțădemență
reverențădisidențăsubzistențăreticențăabstinență
ordonanțăperseverențăproveniențăscadențăadolescență
decadențădiligențăeleganțăinocențăsomnolență
asonanțăambianțăcadențădeficiențăfaianță
reminiscențărezidențăcondescendențăconsecvențăconsistență
descendențădiscrepanțăimpertinențănesiguranțăproeminență
nonșalanțălatențăapartenențăconstanțăconvergență
cutezanțădisonanțădominanțăextravaganțăincandescență
indecențăredevențăpersistențăopulențăambivalență
bioluminiscențădelicvențădelincvențădivergențăechivalență
insurgențăjurisprudențăpreponderențăprotuberanțăprovidență
redundanțăreprezentanțăsuculențăpasiențăconsonanță
virulențăunisonanțăuzanțătemperanțătransigență
tumescențărecalcitranțărecrudescențărefringențărepugnanță
romanță