Cuvinte care rimează cu înțelegere

Rime de gradul 1
înțelegere
Rime de gradul 2
prelegere
Rime de gradul 3
reculegererealegereculegerefotoculegere
Rime de gradul 4
protegere
Rime de gradul 5
plângerescurgeredistrugeretragereretragere
spargereatingerestrângereînfrângereconvingere
distragererespingereautodistrugerestingereconstrângere
extragerecurgereungereparcurgerestrăpungere
atrageresustragererestrângeresmulgereștergere
învingeresugereîmpungereajungerefrângere
prelingererecurgeredistingeremulgererăsfrângere
înfigereîncingeretingeretransigereragere
redigerepreaplângereprecurgerepremergereprepingere
previngereprostrângereocurgereabstragerecontragere
disjungereimergeremergere
Rime de gradul 6
alegereîmpingereneînțelegere
Rime de gradul 7
încredererevederepetrecereplăcerevedere
cereputerebereafacerepărere
dureresupraveghereconduceremiereapropiere
pierderetraducereplaceresinuciderecerere
întârziereaveretreceretăceremere
propunerecăderedeschideresurprinderereducere
audiereîncăpereomucidereînchideredezbatere
răspunderepulberepresupunereîntrerupereexpunere
scădereucidereardereîntrecererupere
împerechereprinderereproducerenaștereadmitere
introducerecreștereaprecierebinefacereginere
tăieredescompuneresupunereasociereaprindere
adiereîntinderemuiereîncheiereabatere
întrevederescrieretransmitereneîncrederederâdere
trimitereextinderedepunerepunerepricepere
pătrundereasfixiereexpediererefacerenesupunere
aliniereîntreprinderereconciliereîncepereneplăcere
belvedererecunoaștereumplerecombateretranscriere
prevederedesfaceretemereaduceredecădere
opunereșederesuprapunereexcluderereînviere
întreținerededucereprezicereproducerecompunere
susținereimpunerestoarcerecorupererescriere
reîntoarceredescinderedestindereinterzicerescoatere
dactilografieredesprindererecădereredeschiderereținere
afilierecoacereinducereapropriereexfoliere
scânteierecunoaștereexproprierebruiereprescriere
reumplerecontrafacereradiereplieredeprindere
precădereabreviere